Om oss

Midtre Gauldal ASVO AS er en vekstbedrift og er heleid av Midtre Gauldal Kommune. Vår bedrift er godkjent som tiltaksarrangør med 10 VTA-plasser og 10 AFT-plasser. Vi har også skoleelever i utplassering.

Vårt ”hovedprodukt” er en meningsfylt og utviklende arbeids-hverdag hvor den enkelte deltager blir satt i fokus.


Vi kan tilby våre arbeidstakere følgende:

  • Praksisplass
  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
  • Arbeids-forberedende trening (AFT)
  • Lærekandidat

Vår visjon

Gjøre den enkelte deltakers totale livssituasjon så trygg og god som mulig i lokalmiljøet. 


Midtre Gauldal ASVO AS skal sammen med sine samarbeidspartnere bidra til å nå dette overordnede mål.


Midtre Gauldal ASVO AS skal ikke ha til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte, men la overskuddet forbli i bedriften og komme deltagerne til gode.